خدایی برای تمام لحظه ها
از خدا زیاد باید گفت، میان حرف هایی که جستجو می شود خدا کم است...خیلی کم... واین مایه شرمساریست 
نويسندگان
پيوندهای روزانه
1 :: ۱۳٩٥/۸/۸
نقطه چین! :: ۱۳٩٥/٧/٢٦
... :: ۱۳٩۳/۱۱/٩
دل را بستم به... :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
خرده حرف... :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
قانون... :: ۱۳٩۳/٦/٦
بی انصافیست... :: ۱۳٩۳/٥/٢
میزتان نامرتب است؟! :: ۱۳٩۳/۳/٤
... :: ۱۳٩۳/٢/٩
شازده کوچولو... :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
۱۳٩۳/۱/۱٧ :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
خدایا... :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
خواب خدا :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
خواب خدا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
دعای بهار! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
داستان دست :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
دارایی من... :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
ثواب! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
آرزو :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
سلام :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
بعضی حرف ها.... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
فرصت! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
کلامی با خدا :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
داستانی که اشکم را درآورد... :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
چقدر "چه"! :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
خدایا... :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
لحظه ای نه دور و نه نزدیک! :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
ایست! :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
اشک... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
سر زیر برف کرده ایم... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
می شکند خدا دل را... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
دلم می خواد... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
چند لحظه!! :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
انتظار نفس روز ازل... :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
هرکسی کو دورماند از اصل خویش... :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
صندلی حضور... :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
الکم کن... :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
پشت در... :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
شیطان اگر می دانست... :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
جاده "تو"... :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
چند جمله... :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
زمستان واژه :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
درگوشی :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
کاش هرلحظه نگاهم تجدید شود... :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
لبخند :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
آوندهای باورم... :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
پنج اصل... :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
قسم... :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
غربت صاحبخانه :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
ملاقات با خدا :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
ژست یک بنده :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
خدایا شکرت :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
خدا یعنی خدا :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
جریمه... :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
خدا یعنی همه کس... :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
شرط پایان پرده... :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
داستان ما... :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
مداد... :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
هی u!!! :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

امکانات وب