دل را بستم به...

خدایا به گمانم بهترین هدیه تو به من "دل نبستن" است... آخر انگار دلم را می بندم به ابر، به زمان، به بال پرندگان مهاجر، به هرآنچه ماندنی نیست... بیا و حلقه دلم را بینداز دست خودت، یا هر نقطه که دوست داری... فقط دیگر دست من نسپارش... راستش خسته ام مانند یک اجاره نشین و گاهی حس التماس دارم... مرا در گوشه ای از دامانت پناه بده...

/ 7 نظر / 59 بازدید
دریا

lمن ازخداخواستم تاروحم رارشددهدخداگفت:نه تو خودت بایدرشدکنی ولی تورامی پرورایم تامیوه دهی.... [لبخند][لبخند][گل][لبخند][لبخند]

پویا

عشق یک عکس یادگاری یا یک مزاح شش ماهه یا یک ساله نیست واقعیت عشق در بقای آن است و حقیقت عشق در عمق آن …[گل]

مهدی

عالی!

فریبا

الهی به امید تو[گل][گل][گل]سری بهم بزن دوست عزیز[گل]

فریبا

دلواپس رفته ها نباش ....با آنچه مانده هنوز میشود کلبه ای بی دیوار ساخت[گل][گل][گل]