اشک...

بارانی برای دل

  ویرانه دلم نیاز به اشک دارد، پر از خاک است، چند قطره گل آلودش می کند، سیلاب می خواهد، باران های سیل آسا، کویر شرمم اگر سیلاب نبیند باز قد می کشند بوته های خار نسیان و گناه

    می خواهم چشم هایم را به امانت بگذارم در دشت لطفت تا بگویی که فرشتگان کوزه به دوش آب بیاورند از چشمه نعمت و تو بگذری و پاک کنی غبار قصور و تقصیر و مرا راه دهی به سجاده امید تا سجده کنم در لحظه های ترس

امانتم را بگذار در سبد اجابت...

/ 1 نظر / 4 بازدید
mohadeseh.rad

آرزو می کنم به تمام آرزوهات برسی الناز خوبم.[گل]