...

خدایا بی دلیل و با دلیل دوستت دارم

آخر دوست داشتنت دل می خواهد نه دلیل

دل اگر گاهی کم آورد با بودنت دلیلم باش

تو که باشی کافیست، تو فقط باش.

/ 9 نظر / 6 بازدید
Nafas

یاد گرفتـــه ام انسان مدرنی باشــــم و هــر بار که دلتنگ میشــــوم بـه جای بغض و اشک تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه هوای بـــد ایــن روزهــا آدم را افسرده میکنـد ..!

Nafas

از صدای گذر آب چنان می فهمی تندتر از آب روان "عمر گران " می گذرد زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست آنقدر سیر "بخند" که ندانی غم چیست

Nafas

آهستـه فتــ♥ــح کرده ای با چشمـ♥ـهایت هرچـــه داشـ♥ــته ام را حالا تمام جهـــ♥ـان من مستعمره ی توســ♥ــت…

Nafas

عالی...[تایید][قلب]

مهدوی

کسی به خدا گفت:اگر سرنوشت مرا تو نوشتی،پس چرا آرزو کنم؟ خدا گفت:شاید نوشته باشم هر چه آرزو کند!!! اولین شب جمعه ماه رجب ،شب آرزو هاست التماس دعا[گل][گل]

پــــــویا

لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است. در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه¬ی آسمان خواهد نشست. بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم

آشیانه

خدای مهربا ن من: گر بگویند مرا با تو سر و کاری نیست ... در و دیوار گواهی بدهد ، کاری هست ...

هانا

سلام وب خیلی قشنگی داری دوشت داشتی منو لینک کن.http://hana3538h.persianblog.ir/

هانا

لایکککک راستی من اسمم گلی نیستا هاناست