خدایا شکرت

وای

خدایا

شکرت!

نیافتم شعری بهتر از این در نیمه های شب تنهایی

جزآنکه بنویسم:
وای

خدایا

شکرت!

مگیر از من این جل و پلاسم را

ببخش این انبوه گناه و عمد بی حواسم را

بزن بر شیشه افکارم با انگشت تلنگر

هرچه شد بنویس در تقدیر "هست" خدای بااحساسم را 

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
maryami

سخن گفتن با خدا مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن است... ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم، اما می دانیم که دارد گوش می کند...

maryami

الی جووونم مرسی میای سر میزنی دوشت دالم آجی جون[ماچ]

maryami

دست به دامن خدا که میشوم چیزی آهسته در درونم به صدا می آید که:نترس!! از باختن تا ساختن دوباره... فاصله ای نیست...

سجاد

الحمدالله رب العالمین...