لحظه ای نه دور و نه نزدیک!

   چه ساده در کوچه پس کوچه های زمان پرسه می زنم و از کنار "الهی و ربی من لی غیرک" می گذرم و چه آسان یادم می رود چگونه می توان در وسعت "یارب یارب یارب" غرق شد.

   می گویند بعضی ها تا سرشان به سنگ نخورد بعضی چیزها را نمی فهمند، کاش از این بعضی ها نباشم، آخر آن وقتی که سرم را روی سنگ بگذارند دیگر فهمیده ام و اگر اکنون داد نزده باشم، آنجا...


/ 6 نظر / 5 بازدید
تینا

[گل]

فرناز

فداااااااااااااااااااااااااااااااااات[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

عسل

[گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

mohammadjavad71

"الم یعلم بان االه یری" سوره مبارکه علق آیا انسان نمیداند که خداوند او را میبیند؟!!! [گل][گل][گل]

hamid reza

هرچه میخواهیم باشیم ولی یادمان باشدکه آخرش چهارشطرنوشته ی روی سنگ مرمر یک متری خواهیم شد!!!

hb97

دو روز پیش مراسم تشیع جنازه یکی از جوونای کشورمون بودم . ممنون. خدا همه ما رو رحمت کنه[گل]