می شکند خدا دل را...

    دل اگر بشکند

     کوزه اگر بشکند بی قیمت می شود، دل اگر گِل شود پر از غفلت می شود، هرکه از راه رسد می نشیند پای چرخ، این چنین و آن چنان، هی بچرخ و هی بچرخ. دل اگر دل باشد صاحبش تنها خداست، می زند خود را به دریا، بی امان و بی هراس، چون که می داند خدایش "ناخدا"ست. دل اگر خاکی گشت، چشم خدا نمناک می شود، می کشد دست تا دل پاک شود. دل اگر خاکی ماند خدا تلنگر می زند، می زند بر صورتش گاهی بلند، انگار با دلی پُر می زند، می نویسد روی خاک و روی آب، دل دل نکن ای دل، از خدایت روی برنتاب. دل اگر خاکی ماند، می شکند خدا دل را، می نشیند منتظر، می سپارد دریا طوفانی شود، آذین می زند ساحل را. دل اگر یادش باشد زائر می شود، با خدایش می نشیند روی سنگ، می نویسد از خدا، آن لحظه شاعر می شود، می شود انبوه احساس و انبوه نور، ملائک می زنند بر آسمان "ای دل، زیارتت قبول"

/ 5 نظر / 7 بازدید
مریمی

سلام الی جووونم خوبی فدات لایک واسه نوشتت بوس برا یلدات[ماچ]

عاطفه

LIKE[گل]

هامان

این لحظه هایی رو که به خدا نزدیک می شم دوست دارم[قلب]

ساحل خیال

باز ، دگر باره رسید " اربعین " جوش زند " خون حسین " از زمین شد چهلم روزِ " عزای حسین " جان جهان باد " فدای حسین" اربعین حسینی تسلیت باد

فرزانه

خیلی پر محتوا بود ...اینم دوست داشتم [نیشخند][گل]