خدا یعنی همه کس...

خدایا دوستت دارم به تعداد نفس، دوست داشتنی نه از روی هوا نه از روی هوس

گاه و بیگاه یادم می رود نفس بکشم، اما می دانم برای من ناکس خدایم یعنی همه کس

/ 2 نظر / 6 بازدید
وفا

باخداباش پادشاهی کن . بی خدا باش هرچه خواهی کن