ژست یک بنده

    هنگامیکه که تفاوت ژست یک آدم پشت فرمان ماشین مدل بالا و پایین را می توان دید، به گمانم می شود دلیل شکل عجیب دنیای امروز را فهمید! آخر انگار ما انسانها حواسمان نیست دنیا تنها به بودن خدا می ارزد و فقط پشت فرمان خاکی اش نشسته ایم، پر از شکایت و ابهام و بوق و غبار و دود، یکی باید حالیمان کند ژست یک "بنده" قشنگ ترین نقاشی خداست، به حرمت آن قدری آبروداری کنیم. خدا نگاهمان می کند...

ژست یک بنده


/ 0 نظر / 9 بازدید