درگوشی

     خدایا اگر گاهی گله می کنم از نادانیست، یا اینگونه بگویم می خواهم طور دیگری بگویی "هستم"، نه آنکه ندانم، می دانم، اما لذتی دیگر دارد "درگوشی با خدا"

در گوشی با خدا

/ 3 نظر / 6 بازدید
فرزانه

سلام عزیزم ... خوشحالم دوستی مثل تو پیدا کردم شاد باشی عزیزم... خدا باهات.