پشت در...

    خدایا می دانم که نمی شود بی آزمون سر کلاس خدا بنشینم، اما شاید پشت در هم صفایی داشته باشد، آخر خدایم همه را نگاه می کند، حتی از پشت دیوار!

پشت در

/ 3 نظر / 5 بازدید
ساحل خیال

بر هر طرفی روی نماییم خدا هست او در همه جا بوده و بی چون و چرا هست چون در همه جا هست مجویید مکانش گمگشته شمایید خدا در همه جا هست

عاطفه

سکان را به من بده خدا با لبخندی مهر آمیز به من می گوید (( آهای دوست داری برای مدتی خدا باشی و دنیا را برانی؟ )) می گویم (( البته به امتحانش می ارزد. کجا باید بنشینم ؟ چقدر باید بگیرم ؟ کی وقت نهار است ؟ چه موقع کار را تعطیل کنم ؟ )) خدا می گوید (( سکان را بده به من! فکر میکنم هنوز آماده نباشی )) !!!!!!!!!!!!!! (( شل سیلور استاین ))

hamid reza

احسنت براین حسن سلیقه...[دست][دست]