غربت صاحبخانه

خدایا دلم گرفت، نه برای هرآنچه تا این لحظه می گرفت! دلم از شطرنج احساس این روزهای خاکی گرفت، آخر خدایی که باید پادشاه احساسش باشد، حتی سرباز هم نیست، اصلا انگار در صفحه نیست، پر شده از خانه های سیاه وسفید، حتی مات بودن هم معنا ندارد، آخر بی خدا بازی در کار نیست، مهره ها هر خانه بخواهند می روند، باید به حالشان گریست، شاید تو هم دلت گرفته باشد، چه غربتی دارد صاحبخانه در کوچه پس کوچه های خیس...

 

شطرنج احساس

/ 1 نظر / 6 بازدید
...

زیبا بود...[گل]